Home page Panhellenic Championship

Season 1961

7-08-1961

Sporting Panathinaikos   63-50

Sporting: Nikitopoulos 2, Alimbrantis 29, Tasoulas 16, Sentoukas 10, Barlas 6, Chalas, Kolokythas, Iosif, Komninakis.

Panathinaikos: Koukopoulos 9, Makridis 17, Liamis 6, Panagiotarakos 6, Zannos 3, Koutsoukos 3, Tavoularis 2, Papakonstantopoulos 2, Mandilaris 2, Dedes, Katsikidis.

Iraklis PAOK     76-54

Iraklis: Tryferis 12, Moschos 7, Simirdanis 15, Bousios 19, Vougiatzis 2, Margaropoulos 1, Moumoglou 16, Tzavaras, Vlachopoulos 2, Ouzounis, Pantelidis 2, Danos.

PAOK: Ekonomou 8, Klagas, Konstantinidis 10, Stalios 9, Paschalis 7, Ballidis 5, Stergiou 2, Asteriadis, Papacharisis 10, Gaitanis 3.

Aris AEK           53-52

Aris: Gousios 15, S. Bousvaros 10, G. Bousvaros 2, Antonakis 4, Rokkos 20, Palmas, Karambitsos 2, Lolas, Tsitouras.

AEK: Terkidakis 4, Sevdinoglou 18, Panoutsos 8, Bambanikolos, Amerikanos 24, Vasileiadis 2, Tzekos, Dermanoutsos.*

8-08-1961

Sporting PAOK 64-55

Sporting: Sentoukas 3, Nikitopoulos 11, Tasoulas 4, Chalas 7, Alimbrantis 33, Barlas 5, Kolokythas 1.

PAOK: Klagas 22, Ekonomou 8, Stalios 12, Paschalis 4, Papacharisis 4, Konstantinidis 5, Ballidis.

Iraklis AEK       82-70

Iraklis: Bousios 33, Moschos 10, Tryferis 7, Margaropoulos 1, Simirdanis 15, Moumoglou 12, Vogiatzis 4, Tzavaras.

AEK: Amerikanos 16, Sevdinoglou 20, Panoutsos 20, Bambanikolos 8, Dermanoutsos 4, Chatziraptis 2, Terkesidis, Tzekos, Vasileiadis, Fountanoglou.

Panathinaikos Triton       64-58

Panathinaikos: Koukopoulos 10, Zannos 11, Liamis 13, Tavoularis 7, Nakios 16, Makridis 4, Panagiotarakos 3, Dedes.

Triton: Mourouzis 25, Papathanasiou 8, Lambiris 4, Xiroukakis 2, Markolefas 1, Komborozos 8, Kontovounisios 4, Dionysopoulos 4, Koutselinis 2.

9-08-1961

Sporting AEK    84-78

Sporting: Nikitopoulos 16, Alimbrantis 33, Tasoulas 17, Sentoukas 14, Kolokythas 4, Chalas.

AEK: Tarkesidis 2, Amerikanos 28, Panoutsos 18, Sevvinoglou 16, Bambanikolos 8, Chatziraptis 4, Tzekos 2.

Iraklis Aris         69-67

Iraklis: Tryferis 9, Simirdanis 17, Bousios 21, Moschos 13, Moumoglou 5, Margaropoulos 4, Tzavaras.

Aris: Gousios 11, Rokkos 9, St. Bousvaros 26, G. Bousvaros 6, Antonakis 2, Palmas 7, Makris 2, Karamitsos, Lolas 4.

Triton PAOK     60-51

Triton: Mourouzis 14, Kontovounisios 26, Markolefas 3, Xirouchakis 2, Kontarozos 9, Papathanasiou 2, Dionysopoulos 2, Choutsalinis 2.

PAOK: Dapontes, Klagas 15, Konstantinidis 1, Ekonomou 10, Stalios 10, Paschalis 12, Papacharisis 2, Lambridis 1.

10-08-1961

Panathinaikos Iraklis       60-42

Panathinakos: Koukopoulos 12, Tiaris 9, Tavoularis 6, Zannos 14, Nakiou 1, Makridis 8, Dedes 6, Katsikidis 2, Pavagiotarachos 2.

Iraklis: Tryferis 5, Moschos 4, Bousios 8, Simirdanis 9, Moumoglou 7, Margaropoulos 8, Vogiatzis, Tzavaras 1.

Sporting Triton 58-44

Sporting: Alimbrantis 22, Nikitopoulos 14, Tasoulas 6, Kolokythas 6, Barlas 6, Sentoukas, Komninakis 4, Bakoulis, Skedros.

Triton: Mourouzis 19, Papathanasiou 2, Xirouchakis 8, Kontovounisios 4, Lambiris, Kontorozos 7, Markolefas, Dionysopoulos 4.

Aris PAOK         64-52

Aris: Gousios 17, Rokkos 4, S. Bousvaros 11, G. Bousvaros 8, Karamitsos 2, Palmas 17, Tsavdaroglou, Tsitouras 13, Makris, Lolas.

PAOK: Ekonomou 15, Stalios 4, Klagas 4, Paschalis 4, Konstantinidis 7, Angelidis 8, Papacharisis 2, Stergiou, Lambridis 2, Dapontes 4, Gaitanis 2.

11-08-1961

Iraklis Sporting 70-50

Iraklis: Tryferis 3, Simirdanis 14, Bousios 22, Moumoglou 17, Margaropoulos 2, Moschos 8, Tzavaras 2, Vogiatzis 2, Kambitsis.

Sporting: Alimbrantis 18, Nikitopoulos 10, Tasoulas 4, Sentoukas 5, Chalas 4, Barlas 2, Kolokythas 6, Komninakis 1.

Panathinaikos AEK          95-72

Panathinaikos: Nakios 21, Liamis, Koukopoulos 9, Makridis 5, Panagiotarakos 22, Tavoularis 10, Kastikidis 11, Zannos 9, Dedes 6, Koutsoukos 2, Sitzakis.

AEK: Amerikanos 25, Bambanikolos 10, Panoutsos 1, Sevdinoglou 6, Tzekos, Chatziraptis 9, Terkesidis 9, Vasileiadis 2, Dermanoutsos 4, Eliadis 6.

Aris Triton         65-64

Aris: Gousios 9, Palmas 8, S. Bousvaros 20, G. Bousvaros 4, Rokkos 7, Karamitsos 16, Konstantaras 1, Lolas, Anastasopoulos, Tsitouras.

Triton: Xirouchakis 6, Markolefas 17, Kontobounisios 11, Papathanasiou 22, Linardatos 6, Komborazos 2, Dionysopoulos, Kouiselinis, Chrisimos, Krontiropoulos.

12-08-1961

Panathinaikos PAOK       75-59

Panathinaikos: Koukopoulos 15, Zannos 4, Nakios 10, Tavoularis 2, Pavagiotarakos 26, Dedes 4, Katsikidis 8, Makridis 6.

PAOK: Dapontes 4, Klagas 2, Angelidis 2, Paschalis 7, Stalios 10, Ekonomou 34.

Sporting Aris     58-54

Sporting: Nikitopoulos 6, Alimbrantis 30, Sentoukas 15, Tavoulas 6, Chalas 1, Barlas.

Aris: Gousios 9, Rokkos 14, Bousvaros 12, G. Bousvaros, Karamitsos 9, Palmas 10.

Triton AEK        72-67

Triton: Mourouzis 3, Kontovounisios 22, Xirouchakis 5, Markolefas 15, Papathanasiou 27, Kamborazos, Lambris, Dionysopoulos, Linardatos.

AEK: Terkesidis 2, Sevdinoglou 6, Basbanikolos 4, Amerikanos 36, Basileiadis, Antanoglou, Dermanoutsos 2, Chatziraptis 16, Istikopoulos 1.

13-08-1961

Iraklis Triton     70-62

Iraklis: Tryferis 2, Bousios 26, Moschos 11, Moumoglou 19, Margaropoulos 4, Simirdanis 8, Tzavaras, Kambitsis.

Triton: Mourouzis 23, Kontovounisios 12, Markoleafas 6, Xirouchakis, Komborozos 7, Papathanasiou 12, Alevras 2, Dionysopoulos, Lambiris.

Panathinaikos Aris           63-55

Panathinaikos: Koukopoulos 16, Zannos 5, Tavoularis 6, Katsikidis 8, Panagiotarakos 5, Nakos 8, Makridis 14, Dedes 1.

Aris: Gousios 11, Palmas 12, Bousbaros Ii 9, Karamitsos 9, Tsitouras 14, Anastasopoulos, Makris.

AEK PAOK       90-72

AEK: Terkesidis 5, Amerikanos 60, Barbanikolos 2, Sevdinoglou 17, Chatziraptis 2, Dermanoutsos 2, Tzekos, Istikopoulos, Vasileiadis 2.

PAOK: Ekonomou 29, Stalios 17, Dapontes 9, Klagas 3, Paschalis 8, Stergiou 6, Lambridis, Angelidis.

11-09-1961

Panathinaikos Sporting   57-52

Panathinaikos: Kounopoulos 8, Zannos 7, Liamis 1, Pavagiotarakos 3, Nasios 15, Makridis 15, Katsikidis 7, Vasilokopouos 2.*

Sporting: Nikitopoulos 13, Tasoulas 8, Alimbrantis 15, Sentoukas 9, Chalas 4, Kolokythas 2, Barlas 1.