Home page Panhellenic Championship

Season 1963

29-07-1963

AEK Anatolia    53-51

AEK: Amerikanos 22, Larentzakis 6, Vasileiadis 8, Nikitopoulos 6, Moschos 8, Babanikolos 3, Tsavas.

Anatolia: Douramatzian 6, Alexiadis 8, Paschalis 3, Parisis 6, Papadimas 12, Papakatsikas 4, Tachtsoglou 4, Makris, K. Parisis.*

Triton Aris         89-80

Triton: Petrakis 20, Ekonomou 23, Christeas 11, Kontovounisios 11, Ioannou 20, Lambiris 1, Xirouchakis 3, Markolefas, Chrisimos, Dallas.

Aris: Bousvaros 16, Ioannidis 10, Tsitouras 14, Karamitsos 8, Antonakis 4, Katrios 8, Gousios, Anastasopoulos 6, Kalpidis 4, Chatzopoulos 10, Konstantaras.

Panathinaikos Panellinios                95-85

Panathinaikos: Koukopoulos 2, Liamis 15, Tavoularis 25, Politis 6, Panagiotarakos 26, Vasilakopoulos 9, Makridis 4, Zannos 4, Haikalis 2, Kyritsis 2.

Panellinios:Goumas 4, Veloudos 12, Giousmas 18, Pitsinos 27, Lekkas 24, Karatzalis, Kaketsis, Savvidis, Papaioannou.

30-07-1963

Panathinaikos Aris           72-71

Panathinaikos: Tavoularis 25, Politis 14, Liamis 8, Makridis 8, Haikalis 6, Zannos 4, Vasilakopoulos 4, Panagiotarakos 2, Koukopoulos 1.

Aris: Gousios 8, Bousvaros 16, Tsitouras 16, Karamitsos 12, Katrios 8, Ioannidis 5, Kalpidis 4, Antonakis 2, Anastasopoulos.

Triton Anatolia  83-48

Triton: Ekonomou 6, Petrakis 7, Ioannou 24, Markolefas 4, Ekonomou 6, Xiroukakis 10, Kontovounisios, Christeas 18, Lambiris 2, Alevras 2, Linardatos 2, Dallas 2, Chrisimos.

Anatolia: Alexiadis 10, Makis 6, Papadimas 12, Douramatzian 11, Boutovikos, D. Parisis 4, Tachtsoglou 3, Papakatsikas 2, Paschalis, Piskar.

AEK Iraklis       71-67

AEK: Amerikanos 35, Larentzakis, Tsavas 8, Nikitopoulos 6, Vaasileiadis 4, Moschos 10, Babanikols 6, Papapanagos 2, Dermanoutsos.

Iraklis: Tryferis 5, Bousioas 19, Moumoglou 19, Kyritsis 2, Simirdanis 12, Vlachopoulos 8, Frydas 2.

31-07-1963

Panathinaikos Anatolia    69-54

Panathinaikos: Politis 21, Panagiotarakos 7, Zannos 6, Kyritsis 2, Papakonstantopoulos, Liamis 1, Tavouloaris 20, Makridis 6, Vasilakopoulos 6, Haikalis, Antoniadis.

Anatolia: Alexiadis 18, Makris 6, Paschalis, Douramatzian 10, Paakatsikas 2, Papadimas 14, D. Parisis 4.

Triton Iraklis     73-64

Triton: Petrakis 19, Ioannou 12, Kontovounisios 20, Ekonomou 6, Christeas 12, Markolefas 4, Xirouchakis, Lambiris.

Iraklis: Tryferis 2, Mousios 15, Moumoglou 22, Simirdanis 8, Vlachopoulos 8, Kyriakis 9, Frydas.

Panellinios Aris  93-75

Panellinios: Alekkas 22, Goumas 7, Veloudos 24, Giousmas 22, Kondulis 6, Kaketsis, Papioannou, Pitsinos 12, Adamopoulos.

Aris: Bousvaros 7, Gousios 4, Ioannidis 8, Karamitsos 4, Rokkos 4, Anastasopoulos 2, Tsitouras 6, Kalpidis, Katrios 24, Antonakis, Chatzopoulos 12, Konstantaras 4.

1-08-1963

Panellinios Triton              64-60

Panellinios: Lekkas 15, Veloudos 9, Giousmas 15, Goumas 14, Pitsinos 11, Kondulis, Kaketsis.

Triton: Ekonomou 7, Ioannou 7, Markolefas 4, Christeas 17, Kontovounisios 17, Petrakis 4, Xirouchakis 4, Lambiris.

Panathinaikos AEK          76-69

Panathinaikos: Tavoularis 11, Politis 13, Panagiotarakos 24, Ganos, Liamis, Vasilakopoulos 7, Vakalis 4, Makridis 17, Papadimitriou.

AEK: Amerikanos 24, Moschos 7, Nikitopoulos 2, Tsavas 4, Vasileiadis 13, Babanikolos 10, Larentzakis 9, Dermanoutsos.

Iraklis Anatolia 64-57

Iraklis: Bousios 4, Moumoglou 14, Simirdanis 6, Tryferis 4, Vlachopoulos 15, Frydas 5, Kyriakis 10, Zikos 4, Manolas 2, Alexiou.

Anatolia: Alexiadis 15, Douramatzian 16, Makris 7, Papakatsikas 7, Tachtsoglou 12, Paschalis.

2-08-1963

Panellinios Anatolia          83-55

Panellinios: Lekkas 13, Giousmas 24, Pitsinos 8, Veloudos 19, Goumas 6, Karantzalis 6, Kaketsis 3, Kondulis 2, Xenos 2, Papaioannou.

Anatolia: Alexiadis 10, Makris 7, Douramatzian 19, Paschalis 15, Parisis 4, Papakatsikas, Tachtsoglou, Boutovinos.

AEK Triton        75-67

AEK: Amerikanos 27, Nikitopoulos 8, Larentzakis 16, Vasileiadis 8, Moschos 14, Tsavas, Babanikolos 2.

Triton: Ekonomou 18, Christeas 19, Markolefas 10, Ioannou 13, Lambiris 2, Kontovounisios 5, Xiroukalis, Linardatos, Alevras.

Aris Iraklis         80-76

Aris: Bousvaros 19, Katrios 37, Gousios 2, Konstantaras 3, Rokkos 2, Tsitouras 5, Anastasopoulos 2, Chatzopoulos, Kalpidis 4, Karamitsos 4, Ioannidis 2.

Iraklis: Tryferis 2, Bousios 18, Moumoglou 18, Simirdanis 14, Kyriakis 4, Frydas 5, Vlachopoulos 15.

3-08-1963

Aris Anatolia     69-58

Aris: Bousvaros 19, Ioannidis 9, Karamitsos 16, Katrios 6, Konstantaras, Tsitouras, Anastasopoulos 2, Kalpidis 10, Chatzopoulos 7.

Anatolia: Makris, Paschalis 3, Douramatzian 10, Papapatsikas 8, Alexaidis 13, Parisis 6, Tachtsoglou 2, Piskar 10, Bountovinos 6.

AEK Panellinios                71-70

AEK: Papanikolaou 4, Nikitopoulos 10, Amerikanos 21, Moschos 23, Tsavas, Vasileiadis 6, Larentzakis 7.

Panellinios: Lekkas 30, Pitsinos 11, Giousmas 12, Goumas 4, Veloudos 13, Karantalis, Kandulis.

Iraklis Panathinaikos       71-65

Iraklis: Kyriakis 4, Bousios 16, Frydas 8, Moumoglou 6, Simirdanis 22, Vlachopoulos 10, Tryferis 4, Manolas 2, Zikos.*

Panathinaikos: Tavoularis 16, Panagiotarakos 14, Liamis 5, Politis 14, Zannos, Haikalis 7, Makridis, Vasilakopoulos 1, Kyritsis 4, Koukopoulos 4.

4-08-1963

Panellinios Iraklis             70-64

Panellinios: Lekkas 20, Veloudos 22, Goumas 10, Pitsinos 7, Karantzalis 11, Kaketsis.

Iraklis: Moumoglou 8, Tryferis 2, Vlachopoulos 9, Frydas 4, Kyriakis 4, Simirdanis 8, Bousios 29.

AEK Aris           80-66

AEK: Amerikanos 37, Moschos 7, Nikitopoulos 4, Vasileiadis 9, Larentzakis 15, Babanikolos, Tsavas 8, Papanagnos.

Aris: Katrios 14, Bousvaros 23, Kostantaras, Ioannidis 7, Karambitsos 14, Kalpidis 6, Anastasopoulos 2.

Triton Panathinaikos       99-87

Triton: Petrakis 11, Ekonomou 12, Ioannou 10, Markolefas 6, Christeas 24, Kontovounisios 34, Xirouchakis 4, Lambiris.*

Panathinaikos: Haikalis 6, Vasilakopoulos 4, Liamis 2, Panagiotarakos 24, Tavoularis 22, Politis 18, Makridis 9, Koukopoulos 2, Kyritsis.